Pogoji in določila

Uvod
Ti standardni pogoji uporabe spletnega mest, zapisani na tej spletni strani, urejajo vašo uporabo našega spletnega mesta Vse, kar potrebujete o mejah, ki je dostopno na naslovu https://ktnikki.com.

Ti pogoji se bodo v celoti uporabljali in vplivali na vašo uporabo tega spletnega mesta. Z uporabo tega spletnega mesta ste se strinjali, da sprejemate vse pogoje, zapisane na tem mestu. Če se ne strinjate s katerim koli od teh standardnih pogojev, tega spletnega mesta ne smete uporabljati.

Mladoletniki ali osebe, mlajše od 18 let, ne smejo uporabljati tega spletnega mesta.

Pravice intelektualne lastnine
Razen vsebine, ki je v skladu s temi Pogoji v vaši lasti, so Vse, kar potrebujete o hrani in/ali njegovi dajalci licenc lastniki vseh pravic intelektualne lastnine in gradiv, ki jih vsebuje to spletišče. Naši pogoji so bili ustvarjeni na spletnem mestu Terms And Conditions Template Generator.

Podeljena vam je omejena licenca samo za namene ogleda gradiva, ki ga vsebuje to spletišče.

Omejitve
Posebej vam je omejeno vse naslednje:

objavljanje gradiva s spletnega mesta v katerem koli drugem mediju;
prodaja, podlicenciranje in/ali drugačno komercializiranje katerega koli gradiva s spletišča;
javno izvajanje in/ali prikazovanje katerega koli gradiva s spletišča;
uporabe te spletne strani na kakršen koli način, ki je ali bi lahko bil škodljiv za to spletno stran;
uporabo te spletne strani na kakršen koli način, ki vpliva na dostop uporabnikov do te spletne strani;
uporabo tega spletnega mesta v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi ali na kakršen koli način, ki lahko povzroči škodo spletnemu mestu ali kateri koli osebi ali poslovnemu subjektu;
izvajanje kakršnega koli rudarjenja podatkov, zbiranja podatkov, pridobivanja podatkov ali drugih podobnih dejavnosti v zvezi s tem spletnim mestom;
uporabo tega spletnega mesta za kakršno koli oglaševanje ali trženje.
Dostop do določenih območij tega spletnega mesta je omejen in podjetje Vse, kar potrebujete o hrani lahko kadar koli po lastni presoji dodatno omeji vaš dostop do katerih koli območij tega spletnega mesta. Vsako uporabniško ime in geslo, ki ga morda imate za to spletno mesto, sta zaupna in ju morate prav tako ohraniti.

Vaša vsebina
V teh standardnih pogojih uporabe spletnega mesta “vaša vsebina” pomeni vse zvočne in video vsebine, besedila, slike ali drugo gradivo, ki ga želite prikazati na tem spletnem mestu. S prikazom vaše vsebine podeljujete podjetju Vse, kar potrebujete o hrani neizključno, svetovno nepreklicno licenco s podlicenco za njeno uporabo, reprodukcijo, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo v vseh medijih.

Vaša vsebina mora biti vaša lastna in ne sme posegati v pravice tretjih oseb. Vse, kar potrebujete o mejah, si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila odstrani katero koli vašo vsebino s tega spletnega mesta.

Brez jamstev
Ta spletna stran je zagotovljena “takšna, kot je”, z vsemi napakami, in podjetje Vse, kar potrebujete o hrani ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi s to spletno stranjo ali gradivom, ki ga ta spletna stran vsebuje. Prav tako se ničesar, kar je vsebovano na tem spletnem mestu, ne sme razlagati, kot da vam svetuje.

Omejitev odgovornosti
Družba Vse, kar potrebujete o hrani, niti kateri koli od njenih uradnikov, direktorjev in zaposlenih v nobenem primeru ni odgovorna za kar koli, kar izhaja iz vaše uporabe tega spletnega mesta ali je z njo kakor koli povezano, ne glede na to, ali takšna odgovornost izhaja iz pogodbe. Podjetje Vse, kar potrebujete o hrani, vključno z njegovimi vodstvenimi delavci, direktorji in zaposlenimi, ni odgovorno za nobeno posredno, posledično ali posebno odgovornost, ki izhaja iz vaše uporabe tega spletnega mesta ali je z njo kakor koli povezana.

Odškodninska odgovornost
S tem v največji možni meri Vse, kar potrebujete o hrani odškodninsko odgovarjate za vse in/ali vse obveznosti, stroške, zahteve, tožbe, odškodnine in stroške, ki so kakor koli povezani z vašo kršitvijo katere koli določbe teh pogojev.

Razvezljivost
Če se ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev neveljavna v skladu z veljavno zakonodajo, se takšne določbe izbrišejo, ne da bi to vplivalo na preostale določbe teh Pogojev.

Spremembe pogojev
Vse, kar potrebujete o mejah, lahko te Pogoje kadar koli spremeni, kot se mu zdi primerno, in z uporabo tega spletnega mesta se od vas pričakuje, da te Pogoje redno pregledujete.

Naloga
Vse, kar potrebujete o hrani lahko odstopi, prenese in odda svoje pravice in/ali obveznosti iz teh Pogojev podizvajalcem brez kakršnega koli obvestila. Vi pa ne smete dodeliti, prenesti ali oddati podizvajalcem nobenih svojih pravic in/ali obveznosti v skladu s temi Pogoji.

Celotna pogodba
Ti Pogoji predstavljajo celoten sporazum med podjetjem Vse, kar potrebujete o hrani in vami v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta ter nadomeščajo vse predhodne sporazume in dogovore.

Veljavno pravo in pristojnost
Te pogoje ureja in razlaga zakonodaja države gb, vi pa se podrejate neizključni pristojnosti državnih in zveznih sodišč v gb za reševanje vseh sporov.